Talk:Domenech-Mateu Collection

From Human Embryology

Contact Addresses

Rosa Mirapeix

Faculty of Medicine Building M

Av. Can Domènech, s/n

Campus de la UAB (Bellaterra)

08193 Cerdanyola del Valles - Barcelona

Anatomy and Embryology Unit

Morphological Science Department

Universitat Autònoma de Barcelona

http://www.uab.cat/web/research/dept-of-morphological-sciences-1242716173918.html

Rosa Mirapeix, MD, PhD Rosa.Mirapeix@uab.cat

Maria Angeles

Maria Angeles de Miquel

https://www.researchgate.net/profile/Maria_De_Miquel

angelesdem@me.com

http://www.uab.cat/web/postgraduate/phds/all-phd-programmes/general-information/surgery-and-morphological-sciences-1345467765430.html?param2=1345657891083

Departament de Ciències Morfològiques

Facultat de Medicina Edifici M Av. Can Domènech, s/n Campus de la UAB (Bellaterra) 08193 Cerdanyola del Vallès - Barcelona

Director: Alfonso Rodríguez Baeza Secretari: Joan Carles Ferreres Piñas Coordinador de Tercer Cicle: Gustavo Tapia Melendo Suport Administratiu: Mar Julià López Cristina Ulloa Tel.: 93 581 18 74 Fax: 93 581 17 74 A/e: d.c.morfologiques@uab.cat


Image Gallery

Catalogue